Klachten en garantie voor consumenten

Garantie
De producten van Kirsten Blom Art & Illustration worden met uiterste zorg gemaakt. Mocht het toch voorkomen dat er iets met het product aan de hand is, Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Kirsten Blom Art & Illustration schriftelijk te worden gemeld. Stuur hiervoor een duidelijke foto met een beschrijving van wat er aan de hand is naar info@kirstenblom.com.

Klachten

Klachten over geleverde producten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kirsten Blom Art & Illustration via info@kirstenblom.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachten horen wij natuurlijk graag, zodat we deze op een goede manier kunnen afhandelen. Je kunt hiervoor contact opnemen via info@kirstenblom.com en uitleggen wat je klacht is, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Als dat na overleg geen uitkomst biedt, kun je je met je klacht wenden tot het Europees ODR platform.